معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : حسین   صفری

پست الکترونیکی : hossein.safari@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : مجتمع فنی

نوع همکاری : تمام وقت

حسین صفری

محل خدمت :
    مجتمع فنی
^